8/05/2016

Ikan Cupang

ikan cupang
Ikan Cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara (aerator), ikan ini masih dapat bertahan hidup. Belajar dari semangat hidup Ikan Cupang malam ini.

Mataram, 05 Agustus 2016

Artikel Terkait

Pelajar, Pejalan, Penikmati Kopi Hitam.